Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Darwaish Muhammad Bin Qasim

 

Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Darwaish Muhammad Bin Qasim ke waalid majid ka naam Sheikh Qasim Rahmatullah Alayh hai. Aap Silsila chishtia mein Hazrat Sheikh Fatah Ullah Ohdi Rahmatullah Alayh  se baet thay. Aap ne silsila Chishtia Qadriq aur Soharwardia mein Hazrat Syed Budhan Rahmatullah Alayh se baet thay. Aur un ke khalifa bhi thay .

Musannif  Gulzaar e Abrar ke mutabiq silsila Chishtia mein Hazrat Darwaish Muhammad Bin Qasim Rahmatullah Alayh Hazrat Sheikh Saad Ullah Badauni Rahmatullah Alayh ke mureed o khalifa thay aur apne waalid bazurgwar  ke peer o murshid Hazrat Sheikh Fatah Ullah Badauni Rahmatullah Alayh  ke bhi mureed o khalefa thay. Hazrat Sheikh Fatah Ullah Badauni Rahmatullah Alayh  ko Hazrat Sheikh Saddar Aldeen Shahab Qureshi Rahmatullah Alayh  se khirqah khilafat mila tha aur inhen apne peero murshad Hazrat Sheikh Naseer Aldeen Mahmood Chairag Dehalvi Rahmatullah Alayh se khirqah khilafat mila tha. Hazrat Darwaish Muhammad Bin Qasim Rahmatullah Alayh teen wastoon se Hazrat Sheikh Naseer Aldeen Mahmood Chairag Rahmatullah Alayh  tak pohanchana hai .

Hazrat Darwaish Muhammad Bin Qasim Rahmatullah Alayh  16 Muhram 896 Hijri ko is dar e fani se rukhsat hue. Aap ka mazaar shareef  Faiz Abad Hindustan mein marja khaas o aam hai .

Note :. Aapke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Ya neechay diye gaye e mil address par rabita karen

ISRAR UL HAQ

+923218457693

shaimaisrar@gmail.com