Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Khwajah Shah Afaq Delhvi

 

Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Shah Muhammad Afaq Rahmatullah Alayh 1160 Hijri mein peda hue. Aap Hazrat Khwaja Zia Ullah Naqshbandi Rahmatullah Alayh ke halqa Eradat mein daakhil hue. Kuch arsay ke baad hi Hazrat Khwaja Zia Ullah Naqshbandi Rahmatullah Alayh ne aap ko Khirqah e Khalafat se nawaz diya. Aap Khwaja Zia Ullah Naqshbandi Rahmatullah Alayh ke kulfa mein mumtaz thay .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah Taala ne Hazrat Shah Muhammad Afaq Rahmatullah Alayh ko qubool aam aataa farmaya aur Shuhrah e Afaq banaya. Dehli se Kabul tak logon ne aap se faiz uthaya. Aap Rahmatullah Alayh  ki buzurgi ka andaza is baat se lagaya ja sakta hai kay Hazrat Shah Ghulam Ali Rahmatullah Alayh  apne baaz mureedon ko aap ki khidmat babarkat mein taleem o takmeel ke liye bhaja kartethay. Yeh mureed aap se tarbiyat haasil karte lekin un ki takmeel isi waqat poori samjhi jati jab aap Rahmatullah Alayh un ko mukammal paate .

Jab asp Rahmatullah Alayh Afghanistan tashreef  le gaye to bohat se log aap Rahmatullah Alayh ke halqa e eradat mein shaamil ho gaye aur Afghanistan ke Badshah Shah Zaman ne bhi baet ka sharf  haasil kya. Sulooq mein apne shyokh karaam aur  aba e azaim ki terhan ali himmat o buland hosla aur sargaram thay. Molana Shah fazl e Rehman farmatay hain ke hamaray Hazrat  Rahmatullah Alayh das hazaar martaba Darood Shareef  aur pachaas hazaar martaba Kalma parhte thay aur das Paaray Quran Majeed  Tahajid mein parhnay ka mamool tha aur kuch maloom nahi hota tha. Das paaray itni jaldi khatam ho jatay thay ke aik anjaan aadmi samjhay kay sirf aik hi Parah parha hoga. Hazrat Molana Shah fazl e Rehman farmatay hain kay Hazrat Shah Aafaq Rahmatullah Alayh  paanchon waqat Salt al tasbih parhte thay. Molana sahib farmatay hain kay hamaray Hazrat Shah Aafaq Rahmatullah Alayh  sab baatein mawafiq sunnat ke karte thay. Lekin kasar e nafsi se aisa farmatay kay hum se jo koi baat mawafiq sunnat ke ho jati to arsh se aisa faiz aata kay hum tar batar ho jatay .

Aap ne tasawwur e Sheikh par bohat zor diya hai aap zikar shash jahat karte thay yani lateefa aalam. Is ke baad nifi asbat bajis dam ba Adad taaq yani aik dam mein ikees baar pohanchate thay.Aap Rahmatullah Alayh ki tawajah ke chaar tareeqay thay. Nazri. Lasani. Qalbi aur Rohi .

Hazrat molana Shah Fazl e Rehman farmatay hain  kay Dehli mein hamaray paas paanch rupay thay hum ko fikar thi kay watan mein apni walida Majida ko bhaij den. Hazrat Shah Aafaq Rahmatullah Alayh  ne mujh se poocha kya fikar hai. Mein ne arz kya to asp Rahmatullah Alayh  ne farmaya kay lao hum bhaij den ge. Baad azan maheena ke baad aap Rahmatullah Alayh  ne khabar di kay tumahray rupay pahonch gaye lekin hum isi waqt samajh gaye thay kay rupay pahonch gaye hain. Baad azan jab hum ghar puhanche to maloom howa kay isi shab khud Hazrat Shah Aafaq Rahmatullah Alayh  ne darwazay par pukaar kar woh rupay parda se dey dye aur hmari walida sahibaa se kaha kay tumhara beta kheriyat se hai .

Asp 7 Muharam 1251 Hijri ko is daar e faani se rukhsat hue. Asp Rahmatullah Alayh  ka mazaar shareef  Dehli ki sabzi manndi ke qareeb Mughl pura mein aattay ki mil ke mutasil aik choti Masjid ke aqab mein hai .