Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

Hazrat Syed Shah Baha ud Deen Qandari

 

Rahmatullah Alayh

 

Mulaf aaina tasawuf  ke mutabiq Hazrat Syed Shah Baha ud Deen Qandari Rahmatullah Alayh 17 Ramadaan al Mubarak 617 Hijri sah shanbah  ke roz dopehar ke waqt Qandhar mein peda hue. Aap Hazrat Syed Shah Abdul Wahab Rahmatullah Alayh ke khalifa thay .

Hazrat Shah Baha ud Deen Qandari Rahmatullah Alayh  ne Karshak  ke maqam par 16 Rabiey al-Awwal 697 Hijri ko Hazrat Syed Abdul Wahab Rahmatullah Alayh  se Khirqah khilafat haasil kya .

AapBa roz jummay 18 Ramzan 802 Hijri ko is dar e fani se rukhsat hue. Aap ka mazaar Aqdes Qilah Bombay India mein hai .

Note :. Aap ke halaat e zindagi ba wajood koshish ke kahin se nahi mil sakay. Qadeem kutub mein jo kuch mila mein ne likh diya. Agar kisi sahib ke paas hon to" rabita karen" ko click karkay hamaray sath rabita qaim karen aur is car e kher mein hissa daar banay. Aap  neechay diye gaye e mil address par rabita kar sakte hain.

shaimaisrar@gmail.com