Wastay Hazrat Murad e naik naam     Ishq apna day mujhe rab al-inaam     Apni ulfat se aata kar soaz o saaz     Apne arfaan ke sikha raaz o niaz      Fazal e Rehman fazl tera har ghari darkaar hai     Fazal e Rehman fazl tera ho to bera paar hai

 

 

Hazrat Muhammad Murad Ali Khan Rahmatullah Alayh

 

 

Hazrat Khwajah Zia Ullah Kashmiri

Rahmatullah Alayh

 

Aap Hazrat Khwaja Bahauddin Rahmatullah Alayh  ki aulaad mein se hain. Aap kasmiri tajir thay. Aap ka khaima aik aik laakh ka tha lekin jab talab e khuda ki raah mein Hazrat Khwaja Mohammad Zubair Rahmatullah Alayh ki khidmat mein haazir hue to apna tamam asbaab raah e khuda mein luta diya aur kamaal o takmeel par faiz ho kar khilafat payi .

Aap Rahmatullah Alayh  ke mureed honay ka sabab yeh howa kay aap ne aik raat khawab mein dekha kay janab Sawar e Kaayenaat Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam  Hazrat  Abu Baker Siddiq Razi Allah Tala Anhu  ka dast mubarak pakar kar aik Masjid mein tashreef  laaye jahan Hazrat Khwaja Mohammad Zubair Rahmatullah Alayh bhi mojood thay. Aap ne dekha kay Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam aur Hazrat Khwaja Muhammad Zubair Rahmatullah Alayh ki shakal o soorat aik ho gayi hai. Isi Isna mein Hazrat Abu Baker Siddiq Razi Allah Tala Anhu   ne Khwaja Zia Allah Rahmatullah Alayh ko farmaya kay janab paighambar khuda Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam ka hukum hai kay tum ja kar Hazrat Khwaja Muhammad Zubair Rahmatullah Alayh ka mureed bano kyunkay woh Qutub e Jahan aur Qayyum e zamaan hain. Aap dosray din Hazrat Khwaja Muhammad Zubair Rahmatullah Alayh ki khidmat mein haazir hue aur Sharf  e baet se musharraf  hue .

Hazrat Khwaja Muhammad Zubair Rahmatullah Alayh aap rehmat Allah par be had meharban thay aur farmaya karte thay kay aap fakhr e Kashmir hain. Hazrat Khwaja Mohammad Ehsaan Rahmatullah Alayh  Roza tul Qayyumia mein likhte hain kay Khwaja Zia Allah Rahmatullah Alayh nihayat Haleem o mutwaza tabiyat ke maalik thay isi wastay Hazrat Khwaja Muhammad Zubair Rahmatullah Alayh ne aap ko Ahsen Leen ka khitaab day rakha tha .

Hazrat Shah Ghulam Ali Rahmatullah Alayh farmatay thay kay jis ne nisbat mujddi mujassam nah dekhi ho woh Hazrat Khwaja Zia Ullah Rahmatullah Alayh ko dekhe farmatay thay kay Hazrat Khwaja Zia Ullah Rahmatullah Alayh aakhri shab giryaa o zaari karte aur logon ko  zajer o tanbeh karkay be daar farmatay aur kehte kay haif  hai tumahray haal par kay mohabbat ka dawa Karte  ho aur tumhara yaar o mehboob  bedaar aur tumhari taraf  mutwajjah hai aur tum khaftah o ghaafil ho, tum dawa e mohabbat mein darogh go ho warna  aashiqon ka haal to yeh hota hai kay :

                           مجنوں بہ خیالِ لیلی دردشت                                     دردشت بجستجوئے لیلی می گشت

                          می گشت بدشت پرزبانش لیلی                                      لیلی می گفت تاز بانش می گشت

Hazrat Khwaja Zia Ullah Rahmatullah Alayh farmatay hain kay fanaa fi al Rasool ka matlab yeh hai kay bande mein woh tamam khasiatein, adaten, lagan aur jazba Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam ki terhan ka peda ho jaye. Aur bande ka behtareen roop woh hai jab khuda bande ko apne  mehboob Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam  ke rang o bo mein dhaal day .

Hazrat Khwaja Zia Ullah Rahmatullah Alayh farmatay hain kay kasrat se duroood shareef parhna qurb e Elhi ka zareya hai jis se tamam buraiyan nakiyon mein tabdeel ho jati hain. Hadees shareef mein aaya hai ke jo kasrat se duroood shareef parhta hai woh Hazrat Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam ke sab se nazdeek ho ga .